Koučing

Koučing je efektívny nástroj osobného aj profesionálneho rozvoja.

Ako Váš Osobný Kouč

Vás pozorne počúvam a kladiem Vám otázky.
Pomáham Vám tak efektívnym spôsobom rozvíjať Vaše vlastné zdroje a maximalizovať Váš potenciál.

Neponúkam hotové riešenia, ale spôsob ako nájsť to

Vaše jedinečné najlepšie a reálne riešenie.

Je to cesta. Chce to odvahu. A stojí to za to.

Koučing s Luciou ma príjemným spôsobom doviedol k nájdeniu riešení na moje otázky (napr. ako sa donútiť venovať sa učeniu cudzieho jazyka). Boli to veľmi motivujúce posedenia s návodom, ako nájsť odpovede a silu k činnosti sama v sebe. Je to dôležité, pretože s vnútornou motiváciou ušitou samej sebe na mieru to skutočne funguje.

Jana, klientka

www.osobnykouc.online

Zásady ochrany osobných údajov
Všeobecné obchodné podmienky